CO UMÍME

A  PROČ S NÁMI SPOLUPRACOVAT

SLUŽBY V OBLASTI STAVEBNICTVÍ

STUDIE STAVEB

Studie stavby = diskuze Nejpodstatnější část práce na projektu při které se definují požadavky, cíle a potřeby klienta.

PROJEKTY

Zajištění kompletních projekčních prací pro Váš záměr od rodinného domku, bytový dům, přes výrobní halu  až po občanskou vybavenost.

Projekty děláme jako generální projektant, který zajistí vše potřebné.

INŽENÝRING

Zajištění všech potřebných dokladů pro Váš záměr, ať se jedná o novostavbu, rekonstrukci, nebo dodatečné povolení stavby malých a středně velkých záměrů.

TERMOKAMERA

Posoudíme Vaši stavbu s použitím termokamery, zpracujeme protokol, navrhneme efektivní opatření  pro snížení náročnosti na vytápění, najdeme tepelné mosty.

STAVEBNÍ PRŮZKUMY

Provádíme stavebně technické průzkumy jak pro potřebu vlastních projektů, tak pro komerčně pro jiné subjekty. Provedeme, vyhodnotíme, vypracujeme protokol. Samozřejmostí je zapravení sond a  úklid.

DOZOROVÁNÍ STAVEB

Od občasných dozorů a konzultací na stavbě ať námi projektovanou nebo ne, až po provádění každodenního dohledu na stavbu prováděnou dodavatelsky.

SUPERVIZE PROJEKTŮ

Provádění  dohledu nad průběhem projektu a jeho výstupní kontroly před vydáním nebo převzetím. Služba je určena jak investorům, tak projektantům.