JAK PRACUJEME

PROJEKTY V BIM

CO JE BIM

BIM je poměrně nová technologie projektování, která přináší zásadní změnu pro zpracovatel projektu i pro klienta. Zásadní výhodou pro klienta je, že od prvopočátku vidí navrhovanou stavbu ve 3D, je mu tedy prezentována velice srozumitelnou a jasnou formou. Hlavní výhoda BIM je však v dalších stupních projektu a při realizaci stavby. Všechny prvky jsou do tohoto digitálního databázového prostředí vkládány tak, jak budou skutečně osazeny ve stavbě. Prvky mají všechny své parametry od prvopočátku a je tak možné veškeré požadavky přiřazovat postupně. BIM je určen pro celý životní cyklus budovy.


POSTUP PROJEKTU

Na záčátku práce si stanoví zpracovatel projektu s klientem požadavek na úroveň detailu digitálních dat ( LOD-level of detail ) podle toho, zda je klient bude dále používat, či nikoli, zda bude projekt sloužit pro vydání povolení stavby, nebo provedení stavby nebo dále pro správu objektu ( tato verze je zejména pro větší zadavatele ). Na základě tohoto se dále postupuje a každý prvek dostává své vlastnosti od rozměrů, přes požadavky mechanické až např. po evidenční čísla budoucího majetku. Technologie BIM je tedy použita od základního prostorového konceptu po stavební detail, je-li to potřeba.


KOORDINACE, PASPORTIZACE 

BIM znamená také vše v jednom, ať potřebujete rodinný domek, nebo výrobní halu dostanete zkoordinovaný projekt, kde budou jednotlivá technická řešení a zařízení logicky navazovat. Veškeré profesní projekty, ať už jsou přímo zpracované v BIM, nebo ne, zkoordinujeme a zajistíme, že na stavbě nebudou kolize a nedostatky běžné v projektech zpracovaných ve 2D technologii.