JAK PRACUJEME

PROJEKTY V BIM

CO JE BIM

BIM je poměrně nová technologie projektování, která přináší zásadní změnu pro zpracovatel projektu i pro klienta. Zásadní výhodou pro klienta je, že od prvopočátku vidí navrhovanou stavbu ve 3D, je mu tedy prezentována velice srozumitelnou a jasnou formou. Hlavní výhoda BIM je však v dalších stupních projektu a při realizaci stavby. Všechny prvky jsou do tohoto digitálního databázového prostředí vkládány tak, jak budou skutečně osazeny ve stavbě. Prvky mají všechny své parametry od prvopočátku a je tak možné veškeré požadavky přiřazovat postupně. BIM je určen pro celý životní cyklus budovy.

Hlavní výhodou pro každého klienta je, že od prvopočátku, tedy od první verze návrhu vše vidí prostorově, objektem je možné procházet, dívat se z jakéhokoli pohledu a v okamžiku provádět úpravy a změny během diskuze nad návrhem


POSTUP PROJEKTU

Na záčátku práce si stanoví zpracovatel projektu s klientem požadavek na úroveň detailu digitálních dat ( LOD-level of detail ) podle toho, zda je klient bude dále používat, či nikoli, zda bude projekt sloužit pro vydání povolení stavby, nebo provedení stavby nebo dále pro správu objektu ( tato verze je zejména pro větší zadavatele ). Na základě tohoto se dále postupuje a každý prvek dostává své vlastnosti od rozměrů, přes požadavky mechanické až např. po evidenční čísla budoucího majetku. Technologie BIM je tedy použita od základního prostorového konceptu po stavební detail, je-li to potřeba.


KOORDINACE, PASPORTIZACE 

BIM znamená také vše v jednom, ať potřebujete rodinný domek, nebo výrobní halu dostanete zkoordinovaný projekt, kde budou jednotlivá technická řešení a zařízení logicky navazovat. Veškeré profesní projekty, ať už jsou přímo zpracované v BIM, nebo ne, zkoordinujeme a zajistíme, že na stavbě nebudou kolize a nedostatky běžné v projektech zpracovaných ve 2D technologii.